Naam en visie

Sapphire is een praktijk voor therapie en coaching waar je individueel of als stel terecht kunt met allerlei levensvragen die je bezig kunnen houden. De naam Sapphire is geïnspireerd door hoofdstuk 54 van het bijbelboek Jesaja waar God de belofte uitspreekt: ‘Ik zal u grondvesten op saffieren’. Een saffier is een edelsteen die ook was geplaatst op de borsttas van de Hogepriester die dienst deed in de tempel. (Exodus 28) De saffier verwijst naar de stam van Issaschar. Zijn naam betekent: ‘God heeft mijn loon betaald’. Zijn naam verwijst naar Jezus Christus die de prijs (het loon) van de zonde heeft betaald.

Therapie en coaching bij Sapphire is gebaseerd op de overtuiging dat de echte redding uiteindelijk alleen in Jezus te vinden is. Als we door Hem zijn vrijgekocht, is er een vast fundament waarop we ons leven kunnen bouwen. Dit betekent niet dat onze gebrokenheid ineens is verdwenen, maar het geeft wel ruimte om tot herstel van het hart te komen en weer in liefdevolle verbinding te komen met God, jezelf en de ander.

Als therapeut en coach ben ik volledig afhankelijk van de wijsheid en het inzicht van de Heilige Geest. Ik ben er nadrukkelijk niet om problemen op te lossen maar wel om een stukje mee te lopen op de weg van ontdekking van je eigen hart en gevoelens.

Relatietherapie

Een relatie begint vaak romantisch, maar kan soms na verloop van tijd toch vastlopen. Het kan voorkomen dat je er samen niet meer uit komt, terwijl je nog wel van elkaar houdt.
Bij relatietherapie gaat het erom te leren begrijpen wat de boodschap achter de boodschap is.

Psychosociale therapie

Je kunt klachten ervaren als “het loopt niet lekker”, “Ik kan niet meer genieten van het leven”, “Ik ben angstig” of “Het leven zit vol met frustraties en ik kom er niet goed uit!”.

Ook kan een gebeurtenis in jouw leven zo heftig zijn, dat je niet meer weet hoe je er mee om moet gaan.

Eenzame seksualiteit

Bij genoeg deelneemsters is het mogelijk om groepstherapie te volgen op het gebied van eenzame seksualiteit.