Relatietherapie

Een relatie begint vaak romantisch, maar kan soms na verloop van tijd toch vastlopen. Door bijvoorbeeld onderling onbegrip en onduidelijkheid met als gevolg ongewilde verwijdering. Het kan voorkomen dat je er samen niet meer uit komt, terwijl je nog wel van elkaar houdt. Pijnlijk voor jullie allebei, maar geen reden om op te geven!

Het blijkt goed te zijn als iemand een poosje meekijkt met hoe jullie met elkaar omgaan. Bij relatietherapie gaat het erom te leren begrijpen wat de boodschap achter de boodschap is. Als therapeut kijk ik met een betrokken en scherpe blik, gericht op het dichterbij brengen van het herstel van jullie relatie. Regelmatig is dit confronterend, maar dit werkt zeker bevrijdend!

Psychosociale therapie

Mensen die hulp zoeken komen vaak met klachten als “het loopt niet lekker”, “Ik kan niet meer genieten van het leven”, “Ik ben angstig” of “Het leven zit vol met frustraties en ik kom er niet goed uit!”.

Ook kan een gebeurtenis in jouw leven zo heftig zijn, dat je niet meer weet hoe je er mee om moet gaan. Herken je hier iets van? Je pogingen om van je klacht af te komen en je weer gelukkig te voelen lukken niet, terwijl je het zo hard probeert. Dit kan komen omdat achter je klacht een dieperliggend probleem schuilgaat. Als dat probleem niet wordt aangepakt, zullen de klachten eerder toenemen, dan afnemen. Hoe hard je zelf ook je best doet…

Hierin wil ik met je meedenken om samen te ontdekken wat het onderliggende probleem is en waar het vandaan komt. Vervolgens gaan we de weg van herstel bewandelen.

Eenzame seksualiteit

Veel mensen ervaren eenzaamheid op het gebied van seksualiteit. Als therapeut heb ik me gespecialiseerd in problematiek op dit gebied. Rondom dit thema ben ik aangesloten bij de werkgroep ‘Doorbroken Schaamte’ – een werkgroep van hulpverleners die zich heeft gespecialiseerd in hulpverlening op het gebied van eenzame seksualiteit.

Worstel je als vrouw met je seksualiteit, met problemen rondom porno of zelfbevrediging, dan kun je je aanmelden voor individuele therapie.

Omdat het fijn kan zijn om over dit thema te spreken met andere vrouwen die hier ook mee worstelen, kan er bij voldoende aanmeldingen ook groepstherapie worden gevolgd.