WERKWIJZE

Vertrouwen

In therapie gaan kan spannend en kwetsbaar zijn, soms ook juist ontspannend. Daarin is vertrouwen en een ‘klik’ met je therapeut erg belangrijk. Je moet vertrouwen kunnen hebben in zijn of haar integriteit, authenticiteit en professionaliteit.

Dit betekent voor mij dat ik eerlijk en authentiek ben in de hulp die ik geef. Ik geloof niet in een afstandelijke hulpverleningsrelatie maar in professionele betrokkenheid.

Persoonlijk

Daarom is de therapie persoonlijk. Voor mij staat centraal dat ik met de ander zo om wil gaan zoals ik zelf behandeld zou willen worden. Ik ga ervan uit dat ieder mens zijn eigen goede redenen heeft voor wat hij of zij doet, ondanks dat het soms destructief is. Het is nodig daar eerst oog voor te hebben voordat je kunt veranderen.

Sapphire Therapie 1
Sapphire Therapie

Veilige omgeving

Therapie is een proces in een veilige omgeving waar, door middel van praten, vragen en confrontatie, inzichten ontstaan van de redenen en patronen van ingesleten ongewild gedrag. Ook het ontwikkelen van en gestimuleerd worden in gewild gedrag is een onderdeel van het therapieproces.

Jezelf beter leren kennen

Het opdoen van nieuwe ervaringen en jezelf op een diepere manier leren kennen om daardoor een diepere verbinding met de mensen om je heen tot stand te kunnen brengen vormt nog een onderdeel.

Blokkades leren hanteren

Pas als in het therapieproces zelfonthulling, eerlijkheid en erkenning plaatsvinden kan iemand diepe blokkades, vaak ontstaan door eerder in het leven opgedane ervaringen, anders leren hanteren.